ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

2017-11-27 12:20

Φωτογραφική μηχανή μάρκας Petri Ιαπωνικής κατασκευής, συνοδευόμενη από το φλάς της, κατασκευής 1956, σε άριστη κατάσταση και σε πλήρη λειτουργία. Κατάλληλη για συλλέκτες   

 

Αρχική τιμή: 400ευρώ 

Λήξη δημοπρασίας: 3011/2017 

Άυξηση προσφοράς: 30ευρώ 

Τρόπος παράδοσης: προσωπική επαφή  

https://cases4.webnode.gr/dimoprasies-poliseis/