Προχωρούν οι εργασίες εκχωμάτωσης στον τύμβο της Αμφίπολης (Work is in progress in cuttings mound of Amphipolis)

2014-09-30 20:44

amfipoli-1

amfipoli-2

amfipoli-3