Νέα δεδομένα στον τάφο της Αμφίπολης (New items in the tomb of Amphipolis)

2014-09-23 09:15

Στο μικροσκόπιο των αρχαιολόγων ο τέταρτος θαλαμος στην Αμφίπολη

Γεγονός είναι η ύπαρξη τέταρτου θαλάμου στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη. Οι αρχαιολόγοι εστιάζουν πλέον στον τέταρτο θάλαμο, και στον τρόπο εισόδου.

Κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου με χειροκίνητο γεωτρύπανο, εντοπίστηκε νέο μαρμάρινο θύρωμα ανοίγματος 0,96 μ. (μικρότερο από τα προηγούμενα), στον βόρειο τοίχο του τρίτου χώρου.

Πλέον περιμένουν να προχωρήσει η ανασκαφή και αναμένουν τα αποτελέσματα, περιμένοντας ο τέταρτος θάλαμος να λύσει το μυστήριο. 

Την ίδια στιγμή το επίκεντρο πέφτει στις Καρυάτιδες και στα ακροδάχτυλά τους.

Οι δύο Καρυάτιδες που αποκαλύφθηκαν πια ολόκληρες στην Αμφίπολη, φορούν ποδήρη χιτώνα με μακριά μανίκια, μακρύ κροσσωτό ιμάτιο με πλούσιες πτυχώσεις, έχουν μακριές μπούκλες και σκουλαρίκια στα αυτιά.

Είναι όμως οι μικρές λεπτομέρειες που συγκίνησαν όσους τις έβλεπαν ακόμη κι από τις φωτογραφίες του υπουργείου Πολιτισμού. Οπως τα ακροδάχτυλα των ποδιών τους και ο τρόπος που φιλοτεχνήθηκαν. Οι Καρυάτιδες στον λόφο Καστά, αντίθετα με εκείνες του Ερεχθείου που ο χιτώνας τους φτάνει ώς κάτω, αποκαλύπτουν λεπτομέρειες πάνω στους κοθόρνους που φορούν. Ενα είδος παπουτσιού με ψηλή σόλα που οι γυναίκες της εποχής έδεναν με κορδόνια. Εκεί βλέπει κανείς εύκολα τα χρώματα της διακόσμησής τους, το κίτρινο και το κόκκινο. Αλλά και η μπέρτα που φορούν, ς λέει η αρχαιολόγος κ. Ελένη Μπάνου, στην "Καθημερινή" έχει ενδιαφέρον. «Οταν ζώνεται ψηλά -όπως σε αυτά τα δύο αγάλματα- την ονομάζουμε απόπτυγμα».

«Δεν περιμένουμε από τις Καρυάτιδες να χρονολογήσουμε τον τάφο. Τα γλυπτά είναι από τα πιο δύσκολα χρονολογήσιμα αρχαιολογικά ευρήματα. Πρέπει να καθαριστούν, να φωτογραφηθούν, να τις δουν οι ειδικοί, να ακουστούν διαφορετικές απόψεις» λέει στην «Καθημερινή» ο καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Πάνος Βαλαβάνης. Δύο πράγματα, λέει, παίζουν ρόλο. Το γεγονός ότι είναι αρχαϊστικές, έχουν δηλαδή στοιχεία παλιότερα από την εποχή τους, δυσκολεύει τη χρονολόγηση και ότι προέρχονται από ντόπιο εργαστήριο της περιοχής, του οποίου, όμως, δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε χρονολογήσει την παραγωγή του. «Οι τάφοι αυτοί δεν χρονολογούνται από τον γλυπτό τους διάκοσμο αλλά από τα κτερίσματα (εφόσον βρεθούν) και από την ίδια την ανασκαφή: το χώμα και τη στρωματογραφία».

Εξηγεί ακόμη ότι ο δημιουργός τους μπορεί να προέρχεται από κάποιο επαρχιακό εργαστήριο, αλλά να ήταν σημαντικός καλλιτέχνης της Μακεδονίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ανήκε στους επίσημους γλύπτες της αυλής του Μ. Αλεξάνδρου. Εκείνο πάντως που προβληματίζει τον κ. Βαλαβάνη, είναι ότι δεν έχει βρεθεί ώς σήμερα καμία θύρα. «Ταφικός θάλαμος χωρίς πόρτα είναι παράλογο» λέει χαρακτηριστικά.

                                                              -------------------------------------------

The fact is the existence of a fourth cabin on the hill castes Amphipolis. Archaeologists are now focused on the fourth chamber, and the entrance way. 
 
During a random check by manual drilling, identified new marble doorway opening 0.96 m. (Less than the previous), the northern wall of the third space. 
 
Now waiting to move the excavation and expect results, waiting for the fourth chamber to solve the mystery. 
 
At the same time the focus falls on Caryatids and the fingertip. 
 
The two caryatids revealed longer whole Amphipolis, wearing a long chiton with long sleeves, long fringed robe with rich folds have long curls and earrings in the ears. 
 
But it is the small details that touched those who even saw the photos of the Ministry of Culture. As the fingertips of their legs and the way he painted. The Caryatids hill castes, unlike those of the Erechtheion to the chiton reaching down to reveal more details kothornous wearing. A type of shoe with tall sole women of the era were tied with cords. There one sees easily the colors of their decoration, yellow and red. But the cape wearing, q says archaeologist. Banou Helen in "Daily" is interesting. "When zonetai high -as these two agalmata- apoptygma the call." 
 
"We expect the Caryatids dating the tomb. The sculptures are among the most difficult chronologisima archaeological finds. Must be cleaned, photographed, to see specialists, to hear different opinions, "says the" Daily "Professor of Classical Archaeology at the University of Athens,. Panos Valavanis. Two things, he says, play a role. The fact that it is archaistic have that data older than their time, difficult dating and that they come from local workshop area, which, however, did not and have been dating production. "The graves are not dated by their sculptural decoration but the offerings (if found) and from the same excavation: soil and stratigraphy." 
 
He explains that even the creator can come from a provincial workshop, but it was important artist of Macedonia without this meaning that belonged to the official court sculptor of the M.. Alexandrou. That concern, however, that Mr. Valavanis, is that there has been to date no door. "Grave chamber door without unreasonable" he says.