Εκτός Eurovision η Ελλάδα

2014-09-16 10:15

ccb8dc7752a2b640ee07493b6fd014f3

Η Ελλάδα αποβλήθηκε από την eurovision λόγω αδυναμίας της ΝΕΡΙΤ να αναγνωριστεί από την EBU.